Cột nước phun cao 5 m có màu đen ngòm

Bình luận0

Đường ống ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị vỡ nên nước phun cao khoảng 5 m rồi tràn ra đường Hùng Vương, có màu đen và mùi hôi.

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-cot-nuoc-phun-cao-5-m-co-mau-den-ngom-post1046457.html

vỡ ống nước

Bình luận(0)