Cuộc sống trong ổ dịch nguy hiểm nhất Hải Dương

Trong thời gian cách ly, người dân xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương) chủ yếu ở trong nhà. Họ chỉ ra đường khi có thông báo nhận thực phẩm và thuốc men từ chính quyền.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-cuoc-song-trong-o-dich-nguy-hiem-nhat-hai-duong-post1186738.html

Covid-19

Bình luận