Độc đáo con đường hang đá Giáng sinh dài 200 m tại Đồng Nai

Con đường hang đá tại Đồng Nai dài 200 m, với nhiều tiểu cảnh và chủ đề khác nhau được các giáo dân chuẩn bị và thi công trong gần 2 tháng.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/doc-dao-con-duong-hang-da-giang-sinh-dai-200-m-tai-dong-nai-2093429.html

Đồng Nai

Giáng sinh

Bình luận