Trộm dùng thòng lọng bắt chó nhanh như chớp

Hai tên trộm đi xe máy tiếp cận con chó. Tên ngồi sau cầm cây gậy có dây thòng lọng đưa vào cổ con vật rồi kéo lê trên đường.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-trom-dung-thong-long-bat-cho-nhanh-nhu-chop-post1114622.html

trộm cắp

Bình luận