Hai người suýt bị xe container tông

Hai người chạy xe máy rẽ trái tại một ngã tư ở Hải Dương nhưng không quan sát và suýt bị xe container tông trúng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-hai-nguoi-suyt-bi-xe-container-tong-post1134678.html

tình huống nguy hiểm

Bình luận