Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Bảo đưa Khuê thẻ ngân hàng để giúp Bống mổ tim

Bình luận0

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 42, Bảo đưa thẻ ngân hàng để giúp đỡ Khuê phòng lúc cần khi bé Bống mổ tim. Ngoài ra, San và Thái đã hóa giải xích mích.

Trong Hoa hồng trên ngực trái tập 42, Bảo đưa thẻ ngân hàng để giúp đỡ Khuê phòng lúc cần khi bé Bống mổ tim. Ngoài ra, San và Thái đã hóa giải xích mích.

 

Theo VietNamNet


Hoa hồng trên ngực trái

Bình luận(0)