Jang Mi gây cười khi trả lời sai ở Nhanh như chớp

Trả lời sai câu hỏi đơn giản trong Nhanh như chớp, Jang Mi khiến Trường Giang và khán giả phải bật cười.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-jang-mi-gay-cuoi-khi-tra-loi-sai-o-nhanh-nhu-chop-post1138334.html

Nhanh như chớp

Bình luận