Khi được hỏi có phải từng yêu Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng phản ứng gay gắt

Khi được MC Nguyên Khang hỏi về mối quan hệ trong quá khứ, Tuấn Hưng đã phản ứng vô cùng thẳng thắn để bảo vệ mái ấm hiện tại của mình.

Khi được MC Nguyên Khang hỏi về mối quan hệ trong quá khứ, Tuấn Hưng đã phản ứng vô cùng thẳng thắn để bảo vệ mái ấm hiện tại của mình.

 


Theo Khám Phá


Tuấn Hưng

Hồ Ngọc Hà

Bình luận