Lặn biển bắt cua hoàng đế bằng tay không

Cua hoàng đế có nhiều ở vùng biển ngoài khơi Alaska và vịnh Bering của Mỹ. Bên cạnh phương thức đánh bắt thương mại, ngư dân cũng lặn biển bắt cua.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-lan-bien-bat-cua-hoang-de-bang-tay-khong-post1146326.html?fbclid=IwAR1Q6WnTGu0002eAh0PHJKiUVGJlSSXpAGf9AP7mtn8AVcAqN4jsTor1P6c

Cua hoàng đế

Bình luận