Leo thang lên mái nhà, người đàn ông gặp tai nạn đáng sợ sau vài giây

Khi người đàn ông đang trèo thang tre để lên mái nhà, chân thang đột nhiên bị trượt khiến người đàn ông ngã mạnh xuống đất.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/leo-thang-len-mai-nha-nguoi-dan-ong-gap-tai-nan-dang-so-sau-vai-giay-a-93357.html

tai nạn

Bình luận