Lính cứu hỏa hoảng hốt chạy đi làm nhiệm vụ khi đang cắt tóc dở

Trước tình hình dịch Covid-19, lính cứu hỏa phải thay phiên nhau cắt tóc vì các tiệm hớt tóc đều đóng cửa. Nhưng khi chuông báo reo lên, họ lập tức rời đi thực hiện nhiệm vụ.

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-linh-cuu-hoa-hoang-hot-chay-di-lam-nhiem-vu-khi-dang-cat-toc-do-post1054561.html

Covid-19

lính cứu hỏa

Bình luận