Lính cứu hỏa và cảnh sát cứu trẻ bị treo lơ lửng ở tầng 3

Nam cảnh sát cố trèo lên cửa sổ tầng 3 để nâng đứa trẻ bị mắc kẹt. Rất may, lính cứu hỏa kịp thời giữ tay, kéo đứa bé thoát khỏi nguy hiểm.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-linh-cuu-hoa-va-canh-sat-cuu-tre-bi-treo-lo-lung-o-tang-3-post1079703.html

tai nạn

lính cứu hỏa

Bình luận