Một khi đã tin tưởng thì không cần biết đúng hay sai

Con gái, khi đã tin tưởng ai đó thì dù họ sai cũng thành đúng, ngược lại, nếu không tin thì dù có đúng cũng... thành sai.

Con gái, khi đã tin tưởng ai đó thì dù họ sai cũng thành đúng, ngược lại, nếu không tin thì dù có đúng cũng... thành sai.

Đoạn clip hài hước dưới đây sẽ cho chúng ta thấy được sự thật đau lòng trong suy nghĩ của con gái. Đã tin ai thì người đó luôn đúng. Ngược lại, nếu họ không đặt niềm tin thì đừng nên cố gắng vô ích...

Theo Vietnamnet


con gái

clip hài

clip hài hước

Bình luận