Nam thanh niên đứng trên yên khi điều khiển xe máy

Nam thanh niên thực hiện nhiều động tác nguy hiểm khi điều khiển xe máy chạy trên đường ở Philippines.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nam-thanh-nien-dung-tren-yen-khi-dieu-khien-xe-may-post1135610.html

hành động nguy hiểm

Bình luận