Nam thanh niên vờ hỏi mua hàng rồi ôm thùng bia bỏ chạy

Bình luận0

Nam thanh niên đã yêu cầu chủ tiệm đặt thùng bia lên phía trước xe. Lợi dụng lúc chủ tiệm vào trong lấy hàng, hắn liền phóng xe chạy đi.

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-nam-thanh-nien-vo-hoi-mua-hang-roi-om-thung-bia-bo-chay-post1051853.html#zingweb_video_videochannels6

trộm cướp

Bình luận(0)