Nam thanh niên vừa bị nhầm là phục vụ vừa bị hất cả nồi lẩu vào người

Một người đàn ông đã hất cả nồi lẩu đang sôi vào một nam thanh niên sau khi xảy ra tranh cãi vì nhận nhầm người này là nhân viên phục vụ của quán lẩu.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-vua-bi-nham-la-phuc-vu-vua-bi-hat-ca-noi-lau-vao-nguoi-a-95738.html

clip sốc

Bình luận