Nam Thư, Diệu Nhi bị phạt dọn chuồng heo

Tại tập 14 Sao nhập ngũ, Dương Hoàng Yến bật khóc sau thử thách cứu thương binh. Nam Thư, Diệu Nhi, Hậu Hoàng bị phạt dọn chuồng heo do thất bại ở tập 10.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nam-thu-dieu-nhi-bi-phat-don-chuong-heo-post1190741.html

Sao nhập ngũ

Nam Thư

Diệu Nhi

Bình luận