Ngày Quốc khánh đặc biệt ở Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng cho biết việc tuân thủ phòng dịch nghiêm túc trong những ngày mừng lễ Quốc khánh 2/9 thể hiện tinh thần yêu nước một cách thiết thực nhất.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-ngay-quoc-khanh-dac-biet-o-da-nang-post1126921.html

Quốc khánh 2/9

Bình luận