Muôn kiểu né tránh kiểm tra vi phạm giao thông

Tại một số khu vực vùng ven TP.HCM, việc kiểm soát và xử lý các phương tiện vi phạm không hề đơn giản khi người vi phạm luôn tìm cách tránh, né các chốt kiểm soát.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-muon-kieu-ne-tranh-kiem-tra-vi-pham-giao-thong-post1084946.html

vi phạm giao thông

Bình luận