Người đàn ông giải cứu kịp thời cô gái định nhảy cầu tự tử

Phát hiện thấy cô gái trẻ có ý định nhảy cầu tự tử, nhiều người dân đang lưu thông trên đường đã tiếp cận, giải cứu kịp thời

Xem link gốcẨn link gốc https://video.vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-giai-cuu-kip-thoi-co-gai-dinh-nhay-cau-tu-tu-a-87250.html

nhảy cầu tự tử

Bình luận