Nhà sư chùa Thiếu Lâm Tuyền Châu chạy trên mặt nước

Shi Liliang ở chùa Thiếu Lâm Tuyền Châu đã chạy trên cầu bằng ván ép mỏng trên mặt nước với chiều dài 30 m. Nhà sư đã khổ luyện kỹ năng này trong thời gian 15 năm.

Shi Liliang ở chùa Thiếu Lâm Tuyền Châu đã chạy trên cầu bằng ván ép mỏng trên mặt nước với chiều dài 30 m. Nhà sư đã khổ luyện kỹ năng này trong thời gian 15 năm.

 

Theo Zing

Link gốc: https://news.zing.vn/video-nha-su-chua-thieu-lam-tuyen-chau-chay-tren-mat-nuoc-post1032670.html


Nhà sư

Bình luận