Video: Ô tô bung cốp, em bé rơi khỏi xe giữa ngã 4

Bất ngờ bung cốp, em bé ngồi sau rơi ra khỏi xe hơi giữa ngã 4 tại An Huy, Trung Quốc.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/video-o-to-bung-cop-em-be-roi-khoi-xe-giua-nga-4-tai-trung-quoc-ar597526.html

tai nạn huy hữu

Bình luận