Học sinh lái môtô nước dự lễ tốt nghiệp trên biển

Thầy hiệu trưởng sẽ đứng đợi trên một con tàu ngoài khơi để trao bằng. Trước khi sử dụng môtô nước, người tham dự đeo khẩu trang và mặc áo phao bên trong áo cử nhân.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-hoc-sinh-lai-moto-nuoc-du-le-tot-nghiep-tren-bien-post1089887.html

Covid-19

lễ tốt nghiệp

Bình luận