Tài xế xe con được bài học nhớ đời khi vượt ẩu, tạt đầu vào điểm mù xe tải

Xe ô tô con biển số 37A - 625.95 bị xe tải tông trúng khi vượt ẩu bằng cách chuyển làn đột ngột, cắt mặt xe tải.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtcnews.vn/tai-xe-xe-con-duoc-bai-hoc-nho-doi-khi-vuot-au-tat-dau-vao-diem-mu-xe-tai-ar864652.html?fbclid=IwAR2ZX8YaaGeBu8Zz6xxkwfL2f_tT-Ky9ld0FXDYsdhAFWtqdOQeaqxEi0ns_aem_AYq2fdni4wjUSmgk3NDhhgyL1rpX-XeHlFx197v0TyT22XWl0ipMdJvvFNfWsOiXcEmj9seMuF73tQPrYsmz7wJg

vượt ẩu

Bình luận