Thí nghiệm khả năng lọt hạt nhỏ của khẩu trang y tế, khăn giấy và vải

Dùng máy quét tạo hạt di động (SMPS), phó giáo sư Nhật Bản chứng minh khăn giấy có khả năng lọc hạt với kích thước tương đương virus tốt hơn khẩu trang y tế và vải.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-thi-nghiem-kha-nang-lot-hat-nho-cua-khau-trang-y-te-khan-giay-va-vai-post1070725.html

virus

khẩu trang

Bình luận