Tìm hình còn thiếu trong dấu hỏi chấm

Trong các hình sau, hình nào phù hợp nhất với vị trí còn trống? Bạn hãy thử suy nghĩ sau đó xem đáp án ở cuối video.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-tim-hinh-con-thieu-trong-dau-hoi-cham-post1214169.html

đố vui

Bình luận