Phân cảnh giằng co của Lã Thanh Huyền và Diễm My 9X

Mối quan hệ của nhân vật Tuệ Lâm và Phan Linh trong "Tình yêu và tham vọng" ngày càng căng thẳng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-phan-canh-giang-co-cua-la-thanh-huyen-va-diem-my-9x-post1116110.html

tình yêu và tham vọng

Diễm My 9X

Lã Thanh Huyền

Bình luận