Trăn gấm dài 5,9 m nuốt chửng một con dê

Con trăn gấm nặng 77 kg bị bắt ở trang trại sau khi nuốt chửng một con dê và không thể di chuyển ở Malaysia.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/video-tran-gam-dai-5-9-m-nuot-chung-mot-con-de-ar704549.html

con trăn

Bình luận