Trộm đeo mặt nạ thú qua mặt 6 bảo vệ lấy đi 30kg trang sức

Hai tên trộm đeo mặt nạ thú lẻn vào một cửa hàng ở thành phố Tiruchirappalli, Ấn Độ lấy đi 800 món trang sức nặng gần 30kg dù có 6 nhân viên an ninh canh gác phía ngoài.

Hai tên trộm đeo mặt nạ thú lẻn vào một cửa hàng ở thành phố Tiruchirappalli, Ấn Độ lấy đi 800 món trang sức nặng gần 30kg dù có 6 nhân viên an ninh canh gác phía ngoài.

 

Theo Zing


ăn trộm

Bình luận