Trộm lẻn vào nhà dân lấy túi xách 1 tỷ đồng

Vụ trộm xảy ra tối ngày 3/10 ở quận Bình Tân, TP.HCM. Tên trộm mở cửa chạy vào trong nhà lấy trộm một chiếc giỏ màu đen. Chủ nhân khai báo bên trong chứa 1 tỷ đồng.

Vụ trộm xảy ra tối ngày 3/10 ở quận Bình Tân, TP.HCM. Tên trộm mở cửa chạy vào trong nhà lấy trộm một chiếc giỏ màu đen. Chủ nhân khai báo bên trong chứa 1 tỷ đồng.

 

Theo Zing


trộm cắp

trộm tài sản

Bình luận