Trường Giang nghi ngờ giới tính của Ngô Kiến Huy

Tham gia chương trình Giọng ải giọng ai, Ngô Kiến Huy bị Trường Giang và Trấn Thành trêu chọc về giới tính.

Tham gia chương trình Giọng ải giọng ai, Ngô Kiến Huy bị Trường Giang và Trấn Thành trêu chọc về giới tính.

Theo Zing


Ngô Kiến Huy

Trường Giang

giọng ải giọng ai

Bình luận