Vật lộn để thoát khỏi hàm cá sấu, linh dương lập tức bị báo đốm xơi tái

Sau hồi vật lộn, linh dương thoát khỏi miệng cá sấu, nhưng vận may vẫn không mỉm cười với nó.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/vat-lon-de-thoat-khoi-ham-ca-sau-linh-duong-lap-tuc-bi-bao-dom-xoi-tai-a-91614.html

thế giới động vật

Bình luận