'Về nhà đi con' tập 49: 'Muốn làm mẹ kế của tớ, đợi đến khi gà trống biết đẻ trứng'

Trong Về nhà đi con tập 49, khi thấy Dương có ý định làm mẹ kế của mình, Bảo đã tuyên bố hùng hồn: "Cậu đòi làm mẹ kế của tớ, đợi đến khi gà trống biết đẻ trứng nhớ!"

Trong Về nhà đi con tập 49, khi thấy Dương có ý định làm mẹ kế của mình, Bảo đã tuyên bố hùng hồn: "Cậu đòi làm mẹ kế của tớ, đợi đến khi gà trống biết đẻ trứng nhớ!"

Theo VietNamNet


Về nhà đi con

phim Về nhà đi con

Bình luận