'Về nhà đi con' tập 82: Bố Sơn nhận sai, quyết định lui về hậu trường

Trong Về nhà đi con tập 82, ông Sơn nhận ra sai lầm nên quyết định lui về hậu trường. Từ giờ, ông sẽ không phát biểu, khuyên răn hay chỉ đạo bất cứ việc gì.

Trong Về nhà đi con tập 82, ông Sơn nhận ra sai lầm nên quyết định lui về hậu trường. Từ giờ, ông sẽ không phát biểu, khuyên răn hay chỉ đạo bất cứ việc gì.

Theo VietNamNet


Về nhà đi con

phim Về nhà đi con

Bình luận