Lính cứu hỏa vội vàng ra xe đâm sầm vào cửa kính

Hai lính cứu hỏa đã chạy gấp ra khỏi tòa nhà để nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Một anh lính cứu hỏa đã không nhìn thấy cánh cửa kính đóng kín và đâm vào nó.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-linh-cuu-hoa-voi-vang-ra-xe-dam-sam-vao-cua-kinh-post1089300.html

lính cứu hỏa

Bình luận(0)