Xem ếch yêu tinh khổng lồ săn rắn độc lưỡi đỏ

Bình luận0

Đoạn video ghi lại cảnh một con ếch yêu tinh khổng lồ mai phục, tấn công rắn độc lưỡi đỏ.

Đoạn video ghi lại cảnh một con ếch yêu tinh khổng lồ mai phục, tấn công rắn độc lưỡi đỏ.

 

Theo VietNamNet

Link gốc: https://video.vietnamnet.vn/xem-ech-yeu-tinh-khong-lo-san-ran-doc-luoi-do-a-84312.html


thế giới động vật

Bình luận(0)