Xuân Nghị thả thính, 'đòi' hôn Midu

Trong chương trình Nhanh như chớp tập 29, Xuân Nghị thả thính Midu từ đầu chương trình. Anh "đòi" hôn Midu ngay trong phần thi của mình.

Trong chương trình Nhanh như chớp tập 29, Xuân Nghị thả thính Midu từ đầu chương trình. Anh "đòi" hôn Midu ngay trong phần thi của mình.

 

Theo Zing


Xuân Nghị

Nhanh như chớp

Midu

Bình luận