Họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI

Chiều 30/11, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức Họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp báo.

Họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI-1Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp báo

 

Thông tin tại buổi Họp báo, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ) năm 2023 của HĐND Thành phố sẽ diễn ra từ ngày 05 đến 08/12/2023 tại trụ sở HĐND-UBND Thành phố - số 79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
 
Cụ thể, HĐND Thành phố xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố). Báo cáo về tình hình thực hiện và trình điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025. Báo cáo tài chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2022.  Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 và trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2022. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023….
 

Họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI-2Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt thông tin tại buổi Họp báo
 

HĐND Thành phố cũng xem xét báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND Thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội (đến tháng 12/2023); kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 (gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội); 
 
Đáng lưu ý, HĐND Thành phố xem xét 42 nội dung ban hành nghị quyết, trong đó 34 nội dung nghị quyết chuyên đề: Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố. Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố. Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn Thành phố.
 

Họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI-3Các phóng viên nêu câu hỏi tại buổi Họp báo
 

Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của thành phố Hà Nội. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của thành phố Hà Nội. Nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết của HĐND Thành phố phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sáp nhập đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu…
 

Họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI-4Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố Duy Hoàng Dương trao đổi một số nội dung các phóng viên quan tâm
 

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng xem xét thông qua các nghị quyết về dân sinh như: Quy định điều chỉnh mức thu Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội. Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Quy định một số nội dung chi và mức chi công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025…
 
Đặc biệt, kỳ họp dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND Thành phố và cử tri Thủ đô quan tâm. Trọng tâm là tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ đã được HĐND Thành phố quyết nghị, kết luận và những cam kết của UBND Thành phố nhưng còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố. 
 

Họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI-5Quang cảnh buổi Họp báo
 

Phát biểu tại buổi Họp báo, thay mặt Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cảm ơn các phóng viên, biên tập viên đã luôn đồng hành cùng HĐND thành phố Hà Nội trong suốt thời gian qua. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, báo chí đã lan tỏa sự đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND Thành phố. Qua đó giúp các hoạt động của HĐND Thành phố ngày càng thực chất, gần dân hơn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc của Thành phố. 
 
Đặc biệt, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã đồng hành với Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố, đưa các thông tin đến cử tri và nhân dân về các quyết sách của HĐND Thành phố, đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng nhấn mạnh, kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố có khối lượng công việc lớn, vừa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm, xây dựng dự toán ngân sách. Đặc biệt, kỳ họp này HĐND Thành phố thực hiện nhiệm vụ quan trọng lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Vì thế, mong muốn các cơ quan báo chí thời gian tới tiếp tục đồng hành với HĐND Thành phố trong việc giám sát thực hiện lời hứa của lãnh đạo các sở, ngành để xây dựng thành phố Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn.

Theo hanoi.gov.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2860880/hop-bao-thong-tin-ky-hop-thu-14-hnd-thanh-pho-khoa-xvi.html;jsessionid=s2Jl3imw9AcDCVyiUIoA-PL5.undefined?fbclid=IwAR0_OXva0y4IakF6ixZFH2lC5nH5oEpvml9sPUh2XNGg-YpS9ql4O2e7dHY

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.