Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)

Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh có thể xem đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) dưới đây.

Sáng ngày 10/3, thí sinh đã bắt đầu bài thi môn Hóa trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Thí sinh được yêu cầu tuân thủ thời gian làm bài và không được rời khỏi trường thi trước khi chuông báo hoàn thành xong cả 3 bài.

Dưới đây là đáp án gợi ý đề thi môn Hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-1Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-2Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-3Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-4Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-5

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dap-an-de-thi-mon-hoa-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-24-ma-de-216320

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020