Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý (24 mã đề)

Sáng ngày 10/8, các sĩ tử đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên có thể tra cứu đáp án đề thi môn Vật lý ((24 mã đề) ở đây.

Sáng ngày 10/8, sĩ tử đã làm đề thi môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 có thời gian làm bài 50 phút và 40 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung ôn tập trải dài suốt 3 năm học trong đó kiến thức chương trình lớp 12 là chủ yếu. Bài thi Vật lý năm nay với các câu hỏi sẽ rơi vào phần kiến thức ôn tập đã được tinh giản của Bộ GD-ĐT cho phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Dưới đây là đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý (24 mã đề)-1Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý (24 mã đề)-2Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý (24 mã đề)-3Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý (24 mã đề)-4

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-mon-vat-ly-24-ma-de-216316

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020