Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)

Xem đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề) ngay tại đây!

Các thí sinh lớp 12 năm nay phải hoàn thành các bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn mới được xét tốt nghiệp. Ở bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội, thí sinh phải làm 3 môn Sử, Địa, GDCD. Mỗi môn có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. 

Dưới đây là trọn bộ đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề) mà chúng tôi vừa cập nhật:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-1Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-2Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-3Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-4Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-5Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-6Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-7Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-8Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-9Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-10Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-11Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn GDCD (24 mã đề)-12

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2020-mon-gdcd-24-ma-de-216312

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020