Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) như sau.

Sáng nay, các thí sinh bước vào bài thi tổ hợp tư chọ bao gồm 2 bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Năm nay, số thí sinh lựa chọn thi tổ hợp Sử, Địa, GDCD chiếm hơn 463 nghìn thí sinh.

Dưới đây là đáp án gợi ý môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề):

Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-1Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-2Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-3Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-4Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-5Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-6Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-7Đáp án đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)-8

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dap-an-de-thi-mon-lich-su-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-24-ma-de-216323

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020