Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lý (24 mã đề)

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lý (24 mã đề) vừa được chúng tôi cập nhật.

Hơn 495 nghìn thí sinh vừa trải qua bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội trong sáng hôm nay. Đây là tổ hợp thi được sĩ tử lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi lần này. Khác với các năm trước, năm nay bài thi tổ hợp diễn ra chung 1 giờ, vì vậy thí sinh chỉ được phép dự thi 1 tổ hợp. 

Dưới đây là đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lý (24 mã đề) mà chúng tôi vừa cập nhật:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lý (24 mã đề)-1Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Địa lý (24 mã đề)-2

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2020-mon-dia-ly-24-ma-de-216324

kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020