Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Câu hỏi liên quan đến COVID-19

Ngày thi thứ 2 (10/8), các sĩ tử lớp 12 sẽ bước vào bài thi môn GDCD nằm trong tổ hợp Khoa học Xã hội với thời gian làm bài 50 phút dưới hình thức trắc nghiệm.

Ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 chính thức được bắt đầu khi các sĩ tử sẽ chọn một trong 2 tổ hợp để dự thi là Khoa học Tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

Bài thi môn GDCD trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 sẽ kiểm tra kiến thức văn hóa xã hội, luật pháp; các câu hỏi đi sâu vào sự vận dụng vào trong cuộc sống thực tế. Chính vì vậy trong quá trình làm bài nếu không biết chắc chắn đáp án, các sĩ tử cần sử dụng các phương pháp làm bài trắc nghiệm như phán đoán, dự báo, loại trừ… để có thể hoàn thành hết các câu hỏi.

Dưới đây là đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Câu hỏi liên quan đến COVID-19-1Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Câu hỏi liên quan đến COVID-19-2Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Câu hỏi liên quan đến COVID-19-3Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Câu hỏi liên quan đến COVID-19-4

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/de-thi-mon-giao-duc-cong-dan-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-de-dai-nhung-khong-kho-216307

kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020