Bưởi 8kg giá tiền triệu thương lái lùng sục mua

Với khối lượng từ 4-8kg/quả, bưởi Thúng (Mỹ Tho, Tiền Giang) được nhiều thương lái tìm thu mua trước Tết với giá trên 1 triệu đồng/quả.

Xem link gốcẨn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/buoi-thung-8kg-gia-tien-trieu-711194.html?fbclid=IwAR3V3MJax8fV82l6MTWJF6QqvudHw3dnV2bIiM6kQKtkj7xdctXapOBFL3M

quả bưởi

Bình luận