Chàng trai Nhật vẽ tranh bằng nước trên mặt đường

Genta Horikawa, nhân viên pha chế ở Nhật Bản, sử dụng nước để vẽ hình người nổi tiếng, nhân vật hoạt hình trên đường phố.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/truyen-hinh-27.html

vẽ tranh

Bình luận