Lính cứu hỏa giải cứu cậu bé kẹt cứng đầu trong khe hẹp

Một cậu bé 5 tuổi bị kẹt đầu giữa các bức tường ở Ninh Ba, Trung Quốc được các nhân viên cứu hỏa giải cứu thành công.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/linh-cuu-hoa-trung-quoc-giai-cuu-cau-be-ket-cung-dau-trong-khe-hep-ar575012.html

Mắc kẹt

Bình luận