8 thuyền viên bám vào ống khói tàu Vietship 01

8 thuyền viên bám vào ống khói của tàu Vietship 01 ở cảng Cửa Việt (Quảng Trị). Công tác cứu hộ đang gặp khó khăn vì sóng to, gió lớn.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-8-thuyen-vien-bam-vao-ong-khoi-tau-vietship-01-post1140275.html

chìm tàu

cứu hộ

Bình luận