Bé 9 tuổi lập kỉ lục trượt patin khi người đổ rạp sát đất

Tiluck Keisam, 9 tuổi từ bang Manipur, đông bắc Ấn Độ vừa phá kỉ lục thế giới ở hạng mục trượt patin nằm sát mặt đất

Tiluck Keisam, 9 tuổi từ bang Manipur, đông bắc Ấn Độ vừa phá kỉ lục thế giới ở hạng mục trượt patin nằm sát mặt đất. Em vượt qua 146 cột trên một quãng đường 145 mét trong một lần trượt với thời gian chỉ 56 giây.

Theo Danviet.vn/Daily Mail

kỉ lục trượt patin

Bình luận