Cười không nín được... trước màn vợ cho chồng ăn kem

Thứ sáu, 17/02/2017 12:38
Bạn đã bao giờ được vợ cho ăn kem chưa? và có giống anh chồng trong clip này không? 

Q.K (Tintuconline TH)
Ý kiến của bạn !